Totstandkoming en succes citybus

Groningen zonder Citybus?! Ik kan me er niets bij voorstellen. De Citybus is intens verweven met het gezamenlijk vervoeren van bezoekers naar en van de Groningse binnenstad. Ooit was dat anders, ooit was er geen Citybus en voelden wij ondernemers de behoefte om mensen op een andere manier dan met hun auto naar onze binnenstad te trekken. Waarom zijn wij en onze bezoekers zo enthousiast over de Citybus?

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig komen ondernemers in de binnenstad met een Park- en Pendelproject om hun klanten op een prettige manier te vervoeren, zonder dat zij zelf hun weg in en om de drukke binnenstad hoeven te zoeken. Automobilisten kunnen gratis hun auto parkeren en dan met de ‘Pendelbus' naar de binnenstad reizen.

Zoals bij nieuwe initiatieven overal beginnen ook wij met een proef. In eerste instantie rijdt de Pendelbus alleen op koopavonden en zaterdagen en alleen tussen het veemarktterrein aan de Sontweg en de binnenstad. De proef slaagt en vanaf 1996 komen Peizerweg en Zaanstraat erbij als nieuwe Pendelparkeerterreinen.

Eén van de redenen: de binnenstad ligt vanaf dat jaar overhoop in het kader van Binnenstad Beter. Alle riolering wordt vervangen en in vrijwel alle straten komt nieuwe bestrating. Een prima impuls voor de Pendelbus. De gemeente Groningen sluit zich daarom aan bij de ondernemers en samen doen ze er alles aan om klanten in de binnenstad te houden.

Er komt extra publiciteit langs de invalswegen naar de binnenstad met borden die verwijzen naar de parkeerterreinen. De Pendelbus wordt een soort circulatiebus die via de verschillende parkeerterreinen en via delen van de binnenstad rijdt. Vanaf deze locaties, Westerhaven en Boterdiep, kan de bezoeker de binnenstad dan makkelijk inlopen.

Aangezien bezoekers ook behoefte hebben om centraler uit te stappen wordt de route later zo gewijzigd dat er ook op de Grote Markt een halte komt. In 1997 komen er nog meer routes bij en een aantal stadslijndiensten die Kardinge aandoen gaan ook mensen vervoeren die gebruik maken van de nieuwe P+R-Kardinge.

Eind 1997 wordt de Pendelbus omgedoopt tot ‘Citybus' en de parkeerterreinen heten vanaf dan ‘P+R'. Vooral P+R Sontweg is een groot succes en Kardinge en Zaanstraat worden steeds aantrekkelijker. P+R-Peizerweg verliest in de loop van de tijd juist aan populariteit.

Per 2000 is de dienstregeling voor de Citybussen gelijk aan de openingstijden van de winkels. Uitzondering is P+R-Peizerweg die alleen nog op zaterdagen open is en P+R-Kardinge waar het Citybustarief gedurende de gehele dienstregeling van de stadslijnen geldt.

In 2004 komen er extra haltes in de Gelkingestraat en het Gedempte Zuiderdiep. Daarmee komt de Citybus tegemoet aan de wens van passagiers om op meerdere plaatsen in de binnenstad uit- en op te kunnen stappen. Ook komen er verwijzingsborden langs de rijkswegen in de buurt van de stad.

P+R Haren wordt in 2009 gerealiseerd en P+R Hoogkerk in 2011. Ook wordt een eerste aanzet gedaan voor een P+R op Zernike.

P+R Hoogkerk is tevens hét voorbeeld hoe in de komende jaren alle bestaande en nieuwe P+R er uit gaan zien en welke voorzieningen automobilisten hier kunnen vinden: toiletten, wachttijdaanduiding, fietsverhuur, enz. P+R Haren, Kardinge en Zernike zullen bij deze aanpassingen ook verder uitgebreid worden.

De Citybus slaat dus aan. In 1990 gebruiken 60.000 mensen de Pendelbus. Vanaf 1996 neemt het gebruik van de Pendelbus nog meer toe tot 304.000 mensen in dat jaar en in december 1998 stapt de 500.000e passagier van dat jaar op. In 2002 maken 1,1 miljoen mensen gebruik van de Citybus. En in 2020 hopen we 2,5 miljoen gebruikers te hebben.

In de beginjaren is parkeren en reizen gratis. De ondernemers betalen voor de bezoeker. Na enkele jaren wordt het logisch dat de bezoeker ook een beetje bijbetaald voor het vervoer, maar ondernemers blijven het leeuwendeel voldoen. In 1996 wordt een combitarief ingevoerd waardoor zowel de automobilist zelf als de passagiers op één tarief met de Pendelbus mogen reizen. Per 1999 wordt het combikaartje uitgebreid van een enkeltje naar een retourkaartje ter waarde van ƒ 2,50.

In 2000 stijgt het tarief naar ƒ 3,50. P+R-Zaanstraat krijgt een afwijkend en hoger tarief omdat het te aantrekkelijk is geworden. Deze P+R ligt stijf tegen de binnenstad, waardoor het 's ochtends heel vroeg al bomvol staat. Door een oplopend tarief naarmate de automobilist hier langer staat wordt te lang parkeren ontmoedigd.

Sinds december 2009 maakt de Citybus onderdeel uit van het regulier openbaar vervoer. Nog steeds mogen maximaal vijf personen reizen op een Citybuskaartje van € 5. En P+R is landelijk een begrip. Het heeft bewezen dat bezoekers best hun auto willen laten staan, als ze zonder omwegen maar dicht bij hun bestemming kunnen komen. Ik ben blij met de Citybus. U toch ook?