Organisatie OV-Consumentenplatform Groningen


Deelnemende organisaties

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het
OV-Consumentenplatform Groningen:

 • Fietsersbond Groningen
 • Groninger Dorpen
 • Groninger Studentenbond
 • Jongerenadviesraad
 • OOG Vereniging
 • ROVER
 • zaVie
 • onafhankelijke leden

Voor elke vergadering nodigt het OV-Consumentenplatform Groningen de volgende organisaties uit:

 • OV-bureau Groningen Drenthe
 • Provincie Groningen
 • Qbuzz
 • Arriva

De platformleden

De volgende leden maken onderdeel uit van het platform:

Naam

Organisatie - functie

Platformleden OV-Consumentenplatform Groningen

Eric Neef

Individueel lid (voormalig ANWB)

Leo Heijne Fietsersbond
Leon van der Deure Groninger Studentenbond
Edzard Dijkman onafhankelijk lid

Dirk Verwoerd,
Hans Hoekman

Jongerenadviesraad
Hans Froon,
Hubert de Vos
OOG-Vereniging
Inge Dekker (binnenkort nw lid) Vereniging Groninger Dorpen
Menno Visser,
Frank Menger
ROVER
Arnolda Messchendorp zaVie
Sjak Rijploeg onafhankelijk lid, voorzitter
Hans van der Veen onafhankelijk lid, vicevoorzitter
Frederique Brouwer

secretaris