Organisatie OV-Consumentenplatform Groningen


Deelnemende organisaties

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het
OV-Consumentenplatform Groningen:

 • ANWB
 • Fietsersbond Groningen
 • Groninger Dorpen
 • Groninger Studentenbond
 • Jongerenadviesraad
 • OOG Vereniging
 • ROVER
 • zaVie
 • onafhankelijke leden

Voor elke vergadering nodigt het OV-Consumentenplatform Groningen de volgende organisaties uit:

 • OV-bureau Groningen Drenthe
 • Provincie Groningen
 • Qbuzz
 • Arriva

De platformleden

De volgende leden maken onderdeel uit van het platform:

Naam

Organisatie - functie

Platformleden OV-Consumentenplatform Groningen

Eric Neef

ANWB

Leo Heijne Fietsersbond
Leon van der Deure Groninger Studentenbond
Edzard Dijkman onafhankelijk lid

Jenthe ten Hoff,
Hans Hoekman

Jongerenadviesraad
Hans Froon,
Hubert de Vos
OOG-Vereniging
Inge Dekker Vereniging Groninger Dorpen
Menno Visser,
Rianne ten Veen
ROVER
Arnolda Messchendorp zaVie
Sjak Rijploeg onafhankelijk lid, voorzitter
Hans van der Veen onafhankelijk lid, vicevoorzitter
Frederique Brouwer

secretaris