Werkgroepen


Om de organisatie van het platform verder te professionaliseren zijn er verschillende werkgroepen opgezet.

Elk lid maakt tenminste van een werkgroep deel uit. Zo is ieder lid voor een bepaald thema verantwoordelijk. Het gaat om de volgende werkgroepen:

  • Dienstregeling (bus en trein);
  • Schouwen (stationsgebieden en haltes);
  • Rail (regionaal spoor);
  • Aanbestedingen.

zie ook