Introductie


Welkom op de website van het OV-Consumentenplatform Groningen!

Consumenteninspraak is een wettelijke verplichting volgens de Wet personenvervoer 2000. In Groningen vertegenwoordigen wij als OV-Consumentenplatform (OVCP) de consument. Wij adviseren overheden en vervoerders, gevraagd en ongevraagd, over alles wat bij het openbaar vervoer in de stad en provincie Groningen komt kijken. Aan het OVCP Groningen nemen consumentenorganisaties deel die opkomen voor het belang van de reiziger.

Het OVCP Groningen zet zich in voor toegankelijk, goed en betaalbaar openbaar vervoer, voor zowel in de stad als op het platteland.