Aandacht voor verlichting bushaltes

UIt het jaarlijkse onderzoek naar de waardering van het OV in Nederland - de OV-klantenbarometer - blijkt dat het cijfer voor verlichting van bushaltes in Drenthe een stuk lager scoort dan gemiddeld.

Daarom heeft het OV-Consumentenplatform een brief gestuurd naar alle Drentse gemeenten om aandacht te vragen voor verlichting van bushaltes. Drenthe is een landelijke gemeente met een flink aantal bushaltes buiten bebouwd gebied. Vanuit het oogpunt van veiligheid en sociale veiligheid moeten reizigers een halte veilig kunnen bereiken en zich veilig voelen op een bushalte.