Aandacht voor toegankelijk OV

Het OV-Consumentenplatform heeft alle 12 gemeenten in de provincie Drenthe een brief geschreven om aandacht te vragen voor toegankelijk OV. De brief is besproken in het Verkeer en Vervoerberaad Drenthe.

In de brief worden de volgende vragen gesteld:

  1. Schrappen van buslijnen. Door bezuinigingen van het OV-bureau vervallen, nu en wellicht ook in de toekomst, buslijnen. Hoe zorgen het OV-bureau, Qbuzz en u als gemeente er voor dat er geen toegankelijke haltes ontstaan waar geen bus meer halteert?
  2. Opnemen van nieuw aangelegde toegankelijke haltes in databases, bijvoorbeeld de haltescan. Bent u als gemeente bereid om nieuw aangelegde toegankelijk haltes aan te melden, inclusief informatie voor visueel/lichamelijk beperkten en fotomateriaal? En bent u ook bereid om mee te helpen deze databases up to date te houden?
  3. Een aan deze ontwikkelingen gerelateerde vraag. Het is Rijksbeleid om te ‘stimuleren' dat Wmo-ers de overstap maken van Wmo-vervoer naar het reguliere OV. Wat doet u als gemeente, eventueel samen met partners, om deze overstap voor Wmo-ers zo goed mogelijk te faciliteren?
  4. Hebt u als gemeente, ongeacht of u aanspreekpunt bent of niet, wel eens klachten ontvangen van bewoners over de toegankelijkheid van het OV? Zo ja, mogen wij vragen om wat voor klachten het gaat.

Wanneer de gemeenten hebben gereageerd volgt een overzicht van de reacties op onze website.