Advies over Handikaart uitgebracht


Het OV-Consumentenplatform Drenthe heeft het OV-bureau en vervoerder Qbuzz geadviseerd de Handikaart tijdelijk in te voeren.

De CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten) en het Platform VG (Verstandelijk Gehandicapten) hebben de landelijke en decentrale overheden gevraagd mensen met een handicap tijdelijk te laten reizen met een speciale OV-chipkaart, de Handikaart. Met de komst van de OV-chipkaart kunnen mensen met een handicap niet meer foutloos reizen, doordat ze de in- en uitcheckpalen niet kunnen vinden. Op de lange termijn moet hier een oplossing voor komen. Voor de korte termijn is de Handikaart een goede oplossing. Met de Handikaart kan tegen een vaste vergoeding onbeperkt gereisd worden voor een bepaalde periode.

In de regio’s Amsterdam en Rotterdam bestaat een dergelijke kaart al voor blinden en slechtzienden, de Viziriskaart. De Viziriskaart moet ook voor mensen met verstandelijke en psychische beperkingen gaan gelden. Het platform heeft geadviseerd deze kaart in te voeren in Groningen en Drenthe zodat mensen met een beperking met een gerust hart van het OV gebruik kunnen maken.