Advies tarieven 2014 OV-bureau Groningen Drenthe

OV-consumentenplatform geeft positief advies op tarievenvoorstel van OV-bureau Groningen Drenthe voor 2014.

In de vergadering van 7 oktober heeft het OV-consumentenplatform het tarievenvoorstel van OV-bureau Groningen Drenthe behandeld. Het platform heeft een positief advies gegeven op het voorstel. Wel heeft het platform daarbij geadviseerd om goed te kijken naar de tarieven op de Buurtbus. Het platform ziet graag dat (studenten)OV-jaarkaarthouders geen kaartje hoeven te kopen in de buurtbus. Zij hebben immers al vooraf betaald voor de reis. De volgende stap is dat het dagelijks bestuur van het OV-bureau een besluit gaat nemen over de nieuwe tarieven. Het dagelijks bestuur zal ons advies meewegen in haar besluitvorming.