Niet akkoord met tariefsverhoging bus

Het OV-bureau heeft het OV-Consumentenplatform Drenthe advies gevraagd over de voorgestelde tariefwijzigingen voor de bus per 9 december 2012.

Uit de adviesaanvraag blijkt dat de tarieven van de Eurokaartjes omhoog gaan en dat het kilometertarief voor reizen met de OV-chipkaart met tien procent stijgt. Het OV-Consumentenplatform is geschrokken van de voorgestelde tariefsverhogingen en gaat hiermee niet akkoord.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het OV-bureau al uitgebreid heeft gesneden in de dienstregeling van 2013. Veel reizigers gaan er op achteruit. Om deze reizigers ook nog meer te laten betalen gaat veel te ver. Het OV in Drenthe komt op deze manier steeds verder in een negatieve spiraal terecht. Het OV-Consumentenplatform heeft de bestuurders van het OV-bureau gevraagd de voorgestelde keuzes te verduidelijken en te beargumenteren.