Bus onvoldoende toegankelijk voor visueel beperkten

Op 11 juli was er een regionale bijeenkomst in de raadzaal van Assen, bestemd voor zorgverleners, gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, gehandicaptenorganisaties en andere belangstellenden. Een bijeenkomst met als thema de komende transitie AWBZ-zorg naar de WMO.

Een van de leden van het OV-Consumentenplatform was aanwezig en constateerde het volgende.

Na de gebruikelijke inleidingen van deskundigen werd aan ervaringsdeskundigen in de zaal gevraagd naar hun ervaringen als persoon met beperkingen in hun maatschappelijke participatie. Een mij onbekende oudere man vroeg het woord en vertelde zijn verhaal. Hij was sinds enkele jaren slechtziende, reisde altijd met zijn vrouw, die kort geleden ziek was en in het ziekenhuis in Assen verbleef. De man verzamelde alle moed en ging met de witte stok naar de bushalte om naar zijn vrouw te gaan. Alleen reed de bus gewoon door. Hij belt Qbuzz, die hem het advies gaf vooral de witte stok te tonen. Een dag later verzamelde de man weer alle moed en ging per bus naar het ziekenhuis. Zo waar, hij kwam in Assen bij het ziekenhuis. Toen moest hij terug. Dat ging moeilijker. Want toen eindelijk een bus stopte en hij naar de bus naar Beilen vroeg vertelde de chauffeur hem, dat die bus net 100 meter verder vertrokken was. Aan het eind van de bijeenkomst heb ik de man aangesproken. Hij vertelde nooit, maar dan ook nooit meer gebruik te zullen maken van het OV.

Ook aanwezig was een slechtziende vrouw die regelmatig bestuursvergaderingen van een Wmo-raad bijwoont. Zij vertelde het afgelopen jaar twee maal een bushalte te hebben gemist omdat de buschauffeur verzuimde te waarschuwen. Zij houdt hardnekkig vol gebruik te maken van het OV en zit nu krampachtig en geconcentreerd in de bus zodat ze weet wanneer ongeveer de halte van bestemming er is en vraagt dan maar aan een medepassagier dan wel de chauffeur of het al zo ver is. Het is altijd weer een gok.

En slechtziende jongeman grijnsde wat toen ik hem het verhaal vertelde. Hij maakt veel gebruik van het OV en zal dit blijven doen. Stoicijns vertelt hij regelmatig een halte te missen dan wel een aan hem voorbijrijdende bus te horen. "Dat hoort er nu eenmaal bij", zegt hij.

De bewonerscommissie van de aanleunwoningen van Hendrik Kok te Rolde vertelde mij desgevraagd, dat niemand van de circa 65 blinde en slechtziende bewoners van de aanleun nog gebruik maakt van het OV, dat men als niet betrouwbaar acht. Dat was 20 jaar geleden volstrekt anders.

Kortom: de bus is spijtig genoeg onvoldoende toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.