Creatieve benadering onderkant OV

Het OV-bureau en Qbuzz hebben de uitgangspunten van de dienstregeling 2014 gepresenteerd aan de leden van het OV-Consumentenplatform.

Het OV-Consumentenplatform heeft ingestemd met de uitgangspunten, maar vraagt wel specifieke aandacht voor de onderkant van het OV. Met onderkant OV wordt bedoeld de minder rendabele OV-lijnen, kleinschalig OV of gebieden die afhankelijk zijn van het OV-deel van Regiotaxi. Aangezien OV-budgetten onder druk staan worden hier creatieve maatwerkoplossingen gevraagd om de mobiliteit in het landelijk gebied in stand te houden. Het platform heeft aangegeven hier graag over mee te denken.