Drenthe verwerpt suggestie om Bargeres open te houden


Provincie Drenthe heeft de suggestie van het OV-Consumentenplatform Drenthe om station Bargeres open te houden verworpen.

De argumentatie van de provincie is als volgt: "De gemeente Emmen heeft in diverse besluiten vastgesteld om tot de bouw van station Emmen-Zuid en de sluiting en de sloop van station Emmen-Bargeres over te gaan. De gemeente heeft uw platform daarover in 2007 nader geïnformeerd. Daarmee is de sluiting van station Emmen-Bargeres voor ons een feit geworden."

Het OV-Consumentenplatform Drenthe is buitengewoon teleurgesteld over deze reactie. Het platform is nooit om advies gevraagd door de provincie, terwijl de provincie daar wettelijk toe verplicht is. Pas na lang aandringen bij de provincie had de provincie besloten om alsnog advies aan het platform te vragen.