Geef uw mening over Wmo-vervoersaanvragen


Een belangrijk thema waarover het OV-Consumentenplatform geacht wordt advies uit te brengen betreft de toegankelijkheid van het OV.

Het streven is het OV zo toegankelijk mogelijk te maken, met name ook voor mensen met fysieke en zintuiglijke beperkingen. Waar deze toegankelijkheid ontbreekt is de reiziger aangewezen op het WMO-vervoer. Het platform is van mening, dat het OV enerzijds en het WMO-vervoer anderzijds naadloos op elkaar moeten zijn aangesloten. Dat is de reden waarom contact is gezocht met de WMO-adviesraden van alle gemeenten van de provincie Drenthe. Dit heeft er toe geleid, dat er formeel overleg bestaat tussen beide adviesorganen.

Voorkomen moet worden, dat de reiziger met fysieke en/of zintuiglijke beperkingen enerzijds door de ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer zich niet van A naar B kan verplaatsen, terwijl anderzijds een aanvrage om een WMO-vervoersvoorziening bij de gemeente wordt afgewezen met het argument, dat men gebruik kan maken van het OV. Het platform weet niet of dit probleem zich vaak voordoet.

Mensen uit de provincie, die dit probleem kennen worden uitgenodigd hun ervaringen bij ons te melden. Het platform functioneert dan niet zozeer als een klachtenbureau, maar wij kunnen praktijkervaringen van reizigers uitstekend gebruiken om goed onderbouwde adviezen te geven aan overheden en vervoerders.