Nog hoop voor station Bargeres


Op 9 december 2010 hebben de leden Grashoff en Slob in de tweede kamer een motie ingediend om de stationsinfrastructuur van Bargeres vooralsnog in stand te blijven houden.

In de motie wordt geconstateerd dat:

  • woningbouw en wegen rond Emmen Delftlanden grotendeels ontbreken;
  • de Kamer nog niet beschikt over het door de regering aangekondigde nader onderzoek van provincie Drenthe naar het vervoerspotentieel van het openhouden van twee stations;
  • de vervoerswaardeanalyse in de Regionale Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor (RMCA) laat zien dat station Bargeres blijvend een hogere vervoerswaarde heeft dan station Emmen-Zuid.
Door station Bargeres niet te slopen blijft het mogelijk nieuwe inzichten en ontwikkelingen die zouden kunnen voortvloeien uit het toegezegde vervoersonderzoek een kans te geven. Gezien de lopende integrale capaciteitsanalyse en de groei-ambities van de nieuwe vervoerder Arriva (start in 2012) moet de mogelijkheid om Emmen Bargeres te bedienen blijven bestaan.