Kennismaking gedeputeerde Brink


Het OV-Consumentenplatform Drenthe heeft in een persoonlijk gesprek kennisgemaakt met gedeputeerde Henk Brink (VVD) van de provincie Drenthe. Gedeputeerde Brink heeft onder andere OV in zijn portefeuille.

Het platform was onder andere benieuwd naar de visie van de gedeputeerde op de OV-ontwikkelingen rond Emmen, de spoorlijn Zwolle - Emmen en het aantal treinen tussen Groningen en Zwolle.

De gedeputeerde is het met het platform eens dat station Emmen-Zuid op dit moment geen OV-knooppunt is, omdat een spoorlijn en een langsrijdende Qliner (die dus niet stopt!) alleen geen OV-knooppunt zijn. De provincie is daarom in gesprek met Emmen om te kijken hoe Emmen-Zuid eventueel wel als OV-knooppunt zou kunnen functioneren.

Wat betreft de spoorlijn Emmen - Zwolle, daar is geld beschikbaar voor infrastructurele maatregelen. Echter, zowel interne als externe adviseurs zouden het niet eens zijn over hoe de infrastructuur het best verbeterd kan worden. Bovendien moest eerst bekend worden welke vervoerder zou gaan rijden, want dit heeft invloed op de te nemen maatregelen. Een oplossing lijkt op deze manier niet erg dichtbij.

Tenslotte kwam het aantal treinen tussen Zwolle en Groningen aan de orde, evenals Hoogeveen als IC-station. De gedeputeerde werd gevraagd een fermere houding aan te nemen jegens NS. Deze toezegging wilde de gedeputeerde niet doen.

Al met al was het een nuttige eerste kennismaking, waarbij het platform nu op het netvlies van de gedeputeerde staat. Daarbij is de gedeputeerde bereid om in de toekomst vaker te overleggen met het platform en contact te houden over de ontwikkelingen in de provincie.