Open brief aan Provinciale Staten

Het is tijd om de noodklok te luiden en het OV-bureau alsmede Provinciale Staten duidelijk te maken dat wij niet zondermeer akkoord gaan met de voorliggende dienstregeling 2013 en de onacceptabele prijsverhogingen. Wij willen de Drentse politici oproepen te stoppen met bezuinigen en het schrappen van buslijnen, met name op het platteland.

Vragen over opbrengsten OV

Wij zitten met een groot aantal vragen die nog steeds (voor een deel) onbeantwoord zijn:

  • Hoe is het momenteel gesteld met de grote tekorten in het OV?
  • Worden wij hier in het noorden op enige wijze en op korte termijn nog gecompenseerd door het Rijk?
  • Is een groot deel van de tekorten veroorzaakt door een onjuiste verdeling van de studenten OV-gelden?
  • Is een groot deel van de ontstane tekorten veroorzaakt door de trage en slechte invoering van de OV-chipkaart?
  • Is er nog een kans de fabrikant/leverancier van de chipkaartapparatuur of Trans Link Systems (TLS) op te laten draaien voor de kosten van de vertraging?
  • Hebben het OV-bureau en Qbuzz zich vooraf voldoende contractueel ingedekt voor dit soort calamiteiten? Wanneer er geen boeteclausules in contracten zijn opgenomen, kun je hier dan niet spreken van onzorgvuldig beleid en onjuist omgaan met gemeenschapsgeld?

Terugdraaien bezuinigingen

Wij doen met klem een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten wat betreft het in stand houden van het OV in Groningen en Drenthe. Wij verzoeken de provincie om het OV een eenmalige compensatie toe te kennen uit de pot algemene middelen. Wij vinden dat de reiziger niet de dupe mag worden van de perikelen rondom de invoering van de OV-chipkaart. De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen leiden ertoe dat het OV in onze provincie - en vooral op het platteland - in een verdere negatieve spiraal terechtkomt en de doodsteek krijgt. Bovendien worden ouderen onevenredig hard getroffen indien de 65+ korting verdwijnt. Vanuit onze achterban weten wij dat er een grote groep ouderen is met een kleine portemonnee en een grote afhankelijkheid van het OV.

Aanbod OV

Wij zijn van mening dat er op welke wijze dan ook op alle dagen van de week (dus ook in het weekend) OV aanwezig dient te zijn, zowel in dorpen als in steden. Dat er op bepaalde tussenliggende tijden een bus moet worden geschrapt, daar kunnen wij mee leven. Wel moet de reiziger kunnen blijven rekenen op betrouwbaar OV zonder steeds minimaal een uur van te voren te moeten bellen.

OV voor minder validen

Wij vragen de provincie, het OV-bureau, vervoerder Qbuzz en de Drentse gemeenten duidelijkheid te verschaffen hoe om te gaan met de vervoersvoorzieningen voor minder validen en gehandicapten. Dit is onlangs (mei 2012) besproken in de Tweede Kamer. Het gaat met name over de vraag wie verantwoordelijk is wanneer een gehandicapte, al dan niet gebruik makende van een rolstoel, schade en letsel oploopt bij het gebruik maken van het OV. Wanneer men van mening is dat gehandicapten die hulp nodig hebben bij het verankeren van de rolstoel niet thuis horen in het OV, maar juist gebruik moeten maken van het regiotaxi en Valys-vervoer, dan is dit niet in lijn met het landelijke beleid. Gezien de investeringen in het toegankelijk maken van haltes en bussen verdient het de aanbeveling om deze groep (potentiƫle) reizigers serieus te nemen.

Wij rekenen op de daadkracht en wijsheid van onze politici.