Overleg dienstregeling 2013


De werkgroepen dienstregeling van de OV-Consumentenplatforms Drenthe en Groningen hebben een eerste overleg gevoerd met het OV-bureau over de dienstregeling 2013.

Aangezien het OV-bureau een structurele dekkingsopgave heeft voor 2013 moet er spijtig genoeg wederom bezuinigd worden op de dienstregeling. Hierbij worden een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • Aansluiten bij de OV-netwerkvisie
  • Zo min mogelijk aanpassingen aan lijnen met veel reizigers (hoge kostendekkingsgraad)
  • Zoveel mogelijk behouden van reismogelijkheden
  • Geen wijziging aan concessie eisen
  • Probleem niet in eerste instantie verplaatsen naar de gemeenten (Wmo- en leerlingenvervoer)

Beide platforms hebben aangegeven geen fan te zijn van de LijnBelBus, vanwege de aanmeldtijd van een uur en de onbetrouwbaarheid (op tijd rijden is vaak een probleem). Belangrijk aandachtspunt is ook het in stand houden van een basisnetwerk (bereikbaarheid voorzieningen per OV), zelfs als de bus eens in de twee uur rijdt.

De leden van beide platforms vinden het niet wenselijk om verder te schrappen in de dienstregeling en zouden vooral willen inzetten op het verhogen van het aantal reizigers in de bus. Gezien de dekkinssopgave lijkt dit streven in ieder geval op korte termijn niet realistisch.