Platform betrokken bij ontwikkeling Vechtdallijnen


De provincies Drenthe en Overijssel hebben samen met Arriva aan ROCOV Overijssel, ROCOV Twente en het OV-Consumentenplatform Drenthe een doorkijk gegeven naar de toekomst van de Vechtdallijnen.

Drenthe en Overijssel hebben aangegeven dat op korte termijn maatregelen worden genomen om de Vechtdallijnen (treindiensten Emmen-Zwolle en Mariënberg - Almelo) te verbeteren. Arriva heeft het interieur van de nieuwe treinen gepresenteerd. Naast de eerste en tweede klasse is er ook een stilte- en werkcoupé.

ROCOV Overijssel heeft voorgesteld de krachten te bundelen en één werkgroep met consumentenvertegenwoordigers op te richten. Dit voorstel is aangenomen. Deze werkgroep treedt een aantal keren per jaar in overleg met het ontwikkelteam van de Vechtdallijnen.