Platform overlegt met NS en ProRail


De vice-voorzitter en secretaris van het OV-Consumentenplatform Drenthe hebben op 13 januari een bijeenkomst bijgewoond met NS en ProRail in Zwolle.

Het OV-Consumentenplatform Groningen, ROCOV Fryslân en ROCOV Overijssel waren ook vertegenwoordigd. Namens NS was Carla van Heijzen aanwezig, namens ProRail Pieter Lautenbach en Steverinus Oosterloo.

Er werd een presentatie gegeven over de toekomstige spoorontwikkelingen in Noord-Nederland. Het platform is geïnformeerd over de mogelijkheden voor nieuwe stations en (mogelijke) aanpassingen aan het spoor om de reistijd op een aantal trajecten te verkorten. Daarnaast gaven NS en ProRail aan dat de ontwikkelingen op en rond station Zwolle een aantal veranderingen met zich mee brengen in de toekomst. Bijvoorbeeld de verbouwing van het station en de komst van de Hanzelijn. Het platform houdt de vinger aan de pols.