Platform overlegt met wethouder Kuper (Emmen)


Het OV-Consumentenplatform Drenthe heeft op 13 december 2010 overleg gevoerd met wethouder Kuper van gemeente Emmen. Het ontbreken van een busverbinding van en naar station Emmen-Zuid en het schrappen van het lusje Zwartemeer (lijn 26) zijn aan de orde gekomen.

In het overleg heeft het platform aangegeven ontevreden te zijn over het ontbreken van een busverbinding van en naar station Emmen-Zuid. Volgens het platform is het station onvoldoende bereikbaar zonder busverbinding. Wethouder Kuper en de directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe hebben aangegeven de reiziger perspectief te willen bieden en de mogelijkheden voor een busverbinding te onderzoeken. Bij de opening van station Emmen-Zuid zal in ieder geval (nog) geen bus rijden.

In het tweede deel van het overleg is de Dorpsraad Zwartemeer aangeschoven. De dorpsraad is van mening dat de afstanden naar de overgebleven halte te groot zijn geworden door het schrappen van het lusje. De kwaliteit van het openbaar vervoer in Zwartemeer wordt daardoor onaanvaardbaar. De directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe geeft aan dat het dienstregelingsproces voor 2011 is afgerond en er geen wijzigingen meer mogelijk zijn. Bij het opstellen van de dienstregeling van 2012 wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheden in Zwartemeer.