Platform spreekt in bij Provinciale Staten

Als OV-Consumentenplatform Drenthe zijn wij nauw betrokken bij het OV in onze provincie. De huidige staat van het OV gaat ons aan het hart.

Tot en met 2009 was er niks aan de hand. Reizigersgroei zorgde voor een optimistisch beeld over het OV. In 2010 kwam hier verandering in en in 2011 kwamen grote, deels onverklaarbare tekorten aan het licht. De tekorten hebben er voor gezorgd dat in 2012 al flink is geschrapt in de dienstregeling. Een maatregel die wij met pijn in het hart hebben gesteund. Om in 2013 nog forser te gaan bezuinigen op de dienstregeling gaat ons veel en veel te ver.

Wij vinden het OV een belangrijke schakel in de Drentse mobiliteit. Door bezuiniging na bezuiniging door te voeren worden de mogelijkheden voor de inwoners van onze provincie om zich met het OV te verplaatsen steeds minder. Dorpen zijn niet meer bereikbaar met het OV, in de avond en op zondag wordt er zelfs in de Drentse steden soms geen OV meer aangeboden. Daarnaast worden lijnbussen vervangen door Lijnbelbussen, waar je een uur van te voren voor moet reserveren. Bel je 59 minuten van te voren, dan wordt domweg gemeld dat je een uur van te voren moet bellen. Helaas pindakaas. De taxibedrijven die uitvoering geven aan dit vervoer rijden vaak niet volgens de afgesproken dienstregeling, waardoor aansluitingen in gevaar komen. Het gevolg: een of twee uur wachten op de volgende bus. De volgende keer denk je wel twee keer na voordat je met het OV gaat.

De voorgestelde tariefsverhogingen zijn voor ons onacceptabel. Ouderen worden onevenredig hard getroffen indien de 65+ korting verdwijnt. De argumentatie voor deze maatregel rammelt aan alle kanten. Vanuit onze achterban weten wij dat er een grote groep ouderen is met een kleine portemonnee en een grote afhankelijkheid van het OV.

Wij verzoeken u daarom met klem om niet te snijden in de lijnvoering of de prijsstelling. Wij willen de drie samenwerkende overheden, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Groningen, oproepen hun financiƫle verantwoordelijkheid op te pakken door niet alleen de Rijksgelden (BDU) door te sluizen, maar ook zelf te investeren in kwalitatief goed OV. Bezie daarom met de partners hoe tijdens de concessieperiode de tekorten door een aanvullende structurele inzet van eigen middelen kunnen worden gedekt, zodat de kwaliteit van het OV in Noord Nederland op een aanvaardbaar niveau blijft.