Presentatie halteschouw Westerveld

Het Platform Gehandicaptenbeleid Westerveld (PGW) heeft de bevindingen van een halteschouw in de gemeente Westerveld gepresenteerd aan de leden van het OV-Consumentenplatform Drenthe.

De PGW heeft het onderzoek samen met een student en rolstoelgebruiker uitgevoerd.

De gemeente Westerveld heeft een lijst aangeleverd met 128 haltes, waarvan 72 liggen aan gemeentelijke wegen en 56 aan provinciale wegen. In 2014 moet conform het besluit van de landelijke overheid 50% van de haltes toegankelijk zijn. Uit het onderzoek van de PGW blijkt dat 75% van de haltes in de gemeente nog niet voldoet aan de eisen voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Ook heeft de student en rolstoelgebruiker gedurende het onderzoek reizen met het OV gemaakt. Het blijkt dat buschauffeurs wisselend reageren. Een deel van de chauffeurs stapt uit om te helpen en een deel niet. De chauffeur moet namelijk aan de verkeersleiding doorgeven dat hij of zij de bus gaat verlaten, de bus uitzetten, het geldkistje op slot doen en uit de bus stappen om de rolstoelgebruiker te helpen. Als hulpbehoevende reiziger zonder begeleiding kun je er niet zonder meer van uitgaan dat je wordt geholpen (door de buschauffeur of medereizigers).

De PGW beveelt de betrokken bestuurders aan om tenminste haltes bij maatschappelijke en culturele en locaties toegankelijk te maken. Zodat reizigers met een mobiele of visuele beperking volledig deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer.