Sloop station Bargeres gaat door


De sloop van station Bargeres is volgens provincie Drenthe en gemeente Emmen onlosmakelijk verbonden met de opening van station Emmen-Zuid.

Ondanks verwoede pogingen van het OV-Consumentenplatform om de sloop van station Bargeres tegen te houden lijkt de sloop een kwestie van tijd. Terwijl er goede argumenten zijn om het station voor de Emmenaren te behouden:

  • de vervoerswaardeanalyse in de Regionale Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor (RMCA) laat zien dat station Bargeres blijvend een hogere vervoerswaarde heeft dan station Emmen-Zuid;

  • gezien de groei-ambities van de nieuwe vervoerder Arriva (start in 2012) moet de mogelijkheid om Bargeres te bedienen blijven bestaan;

  • toegezegd onderzoek naar het potentieel van beide stations (Emmen-Zuid en Bargeres) tot op heden niet is uitgevoerd.

Het OV-Consumentenplatform Drenthe legt zich niet neer bij de sloop. De komende tijd blijft het platform actie voeren om station Bargeres te behouden.