Wensen voor hoofdstation Assen

In Assen wordt de komende jaren gewerkt aan een nieuw trein- en busstation. De plannen daarvoor worden nu gemaakt door de gemeente Assen, in samenwerking met NS en ProRail. De gemeente betrekt veel bewoners en belangenpartijen bij die planvorming. Ook voor reizigers is er nu de kans om wensen kenbaar te maken via het OV-Consumentenplatform.

Op dit moment wordt er door de gemeente hard gewerkt aan inrichtingsplannen voor het gebied. Daarbij betrekken ze veel inwoners en belangengroepen. Ook het OV-consumentenplatform is gevraagd input te leveren vanuit reizigers. Daarom nodigen we u van harte uit om suggesties vanuit reizigersperspectief kenbaar te maken aan OV-Consumentenplatform Drenthe. U kunt dit doen via het suggestieformulier.

De gemeente Assen voert een zorgvuldig participatietraject, waarbij suggesties en wensen op open wijze besproken worden. Daarbij spelen veel randvoorwaarden, zoals technische en financiële kaders, een belangrijke rol in de toetsing van wensen en suggesties. De volgens het OV-Consumentenplatform meest relevante wensen van de reiziger worden gebundeld en aangeboden aan de gemeente Assen. Bovendien worden de leukste reacties op de website van het OV-Consumentenplatform geplaatst.