Zorgen over de bus

In de media verschijnen veel negatieve berichten over het busvervoer in Drenthe. Ook de politiek roert zich.

Overvolle bussen en geen geld voor versterking, dat is de tendens. Het OV-Consumentenplatform Drenthe maakt zicht zorgen over het busvervoer en het imago van de bus. De neerwaartse spiraal lijkt ingezet.

In een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten vraagt het platform de politiek in Drenthe om meer geld uit te trekken voor het openbaar vervoer om de problemen met overvolle bussen zo snel mogelijk op te lossen. Er is de afgelopen jaren al veel bezuinigd en de gevolgen laten zich nu voelen.