Zorgen over sluiting station Zwolle (2012)


Het OV-Consumentenplatform Drenthe maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de voorgenomen afsluiting van station Zwolle in de zomer van 2012.

Volgenshet platform heeft dit onevenredig grote gevolgen voor de reiziger in het noorden van Nederland, in de vorm van onacceptabel langere reistijden. Terwijl wij van mening zijn dat er ook alternatieven mogelijk zijn.

Een mogelijk alternatief is het aanleggen van een tijdelijk station aan de zuidkant van station Zwolle, zodat intercity's vanuit het noorden kunnen blijven rijden. Ook kan de stoptrein vanuit Emmen blijven rijden en stoppen in Zwolle. Dit plan is al eens door de Christen Unie in de tweede kamer geopperd. Dit plan steunen wij dan ook van harte.

Het platform heeft NS en de Provinciale Staten van Drenthe opgeroepen om deze mogelijkheid serieus te bekijken.