Dienstregeling 2016

Op 15 juni is de inspraakperiode voor de ontwerp-busdienstregeling 2016 gesloten, die eind april door het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe was vrijgegeven voor reacties en inspraak.

Het dienstregelingvoorstel voor 2106 voorstel bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige dienstregeling, die deels eind december 2015 worden ingevoerd, en deels medio zomer 2016.

Vorig jaar werd een aantal bezuinigingsbesluiten genomen die per 2016 hun beslag krijgen. De overige nu voorgestelde aanpassingen kunnen budgetneutraal worden doorgevoerd. Eind juni stelt het OV-bureau de dienstregeling 2016 definitief vast, mede ook op basis van adviezen op het nu vrijgegeven ontwerp, vanuit de Consumentenplatforms Groningen en Drenthe, Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, de gemeenteraad van Groningen en reacties vanuit de andere gemeenten.

Dienstregeling 2016 (pdf, 6.5 MB)