Beter Openbaar Vervoer in de Stad Groningen

De OV-Consumentenplatforms van Groningen en Drenthe vragen B&W van Groningen te zorgen voor een betere OV-kwaliteit bij de uitwerking van tal van verkeersmaatregelen in de stad.

De platforms zijn blij met tal van prima maatregelen en plannen voor het openbaar vervoer, zoals de bredere Oostersingel, het Boterdiep, De Kolendrift, de nieuwe halte UMCG-Noord, de keerlus voor QLink 3 bij Ruischerbrug, de nieuwe P+R-terreinen Meerstad en Reitdiep, de uitbreiding van P+R Hoogkerk, de Eemsgotunnel en de busbaan Peizerweg naar het Hoofdstation en natuurlijk de Spoorzone-plannen, …… maarrrr:

Naast deze verbeteringen is het verbazing- en zorgwekkend te zien dat bij andere verkeersmaatregelen in de stad het openbaar vervoer niet de goede uitwerking krijgt die het nodig heeft.

In bijgevoegde brief noemen we  een aantal ongunstige voorbeelden met onze voorstellen:

  • Eikenlaan: Maak i.p.v de geplande voorrangs-kruising voor fietsers een regeling met verkeerslichten of een ongelijkvloerse oplossing, waarbij fietsers en bussen beiden goed kunnen doorrijden
  • Busbaan Oosterhamrikkanaal: Handhaaf een exclusieve vrije busbaan tussen Kardinge en de  Binnenstad langs het Oosterhamrikkanaal en werk de busverbinding tussen P+R Kardinge en de halte UMCG-Noord uit als ‘voorportaal’ van het UMCG voor automobilisten
  • Korreweg: Maak van de Korreweg niet alleen een goede fietsstraat, maar combineer dit met een goede oplossing voor de bus, door een andere inrichting en door het autoverkeer te beperken;
  • Lijn 8 in Zuid: herstel in Coendersborg en Helpman een goede route voor stadsbus 8, zodat deze lijn zowel de wijk als de verbinding met de zuidelijke stadswijken beter kan bedienen;
  • A28 / KetwichVerschuurbrug: Maak een hoogwaardig overstappunt met veilige haltes voor alle lijnen, die elkaar daar kruisen / ontmoeten.
  • Binnenstad-west: ontwerp voor de busroutes aan de westzijde een oplossing die geen tijd- en kwaliteitsverlies oplevert, of handhaaf een deel van de busroutes via het Aa-Kerkhof,
  • Binnenstad-oost: idem, voorkom vertraging en kwaliteitsverlies voor de huidige busroutes via de Grote Markt, in de uitwerking van de Diepenring.

En tenslotte…  bij hier niet genoemde, of ons niet bekende reconstructieplannen:

Geef het OV in de uitwerking van verkeersmaatregelen de kwaliteit die nodig is voor de reductie van CO2 in een stad die groeit tot meer dan 250000 inwoners in de komende decennia….

Zie voor het volledige CP-Advies Dienstregeling 2017 de bijlage (pdf, 243 kB)