Busdienstregeling 2017: OV-Consumentenplatforms zien Plussen en Minnen

De Consumentenplatforms openbaar vervoer van Groningen en Drenthe (pdf, 249 kB) zijn blij dat het DB-OVB na moeilijke jaren weer kansen ziet voor verbeteringen in het ov-aanbod, zoals bv de verdere ontwikkeling van QLink en de introductie van elektrisch aangedreven bussen.

Het DB-OVB heeft Adviezen van het CP gehonoreerd om b.v.

  • Aansluitingen van bus op trein in Drenthe te verbeteren, oa van lijn 110 in Assen op de Intercity richting Zwolle
  • Ongunstige  routewijzigingen van de lijnen 24 in Rolde en 21 en 26 in Emmen  achterwege te laten  en
  • lijn 51 in Haren uit te breiden tot een dag-dekkende verbinding en
  • een aantal Belbus-verbindingen voorlopig te handhaven.

Ook de uitbreiding van stadslijn 8 in Groningen van Martini Ziekenhuis naar P+R Hoogkerk vinden de CP´s een goede keuze.

De CP´s vinden tegelijk dat meer inzet nodig is van wegbeheerders en OV-Bureau voor goede haltevoorzieningen en voor een betere doorstroming van het  OV, zoals b.v. op de N34 bij knooppunt Gieten, en in de  stad Groningen bij de van Ketwich Verschuurbrug. Het is merkwaardig dat het OVB vanwege verkeersopstoppingen daar, de stadslijnen 2 en 8 gaat omleiden via het Overwinningsplein, zonder dat er een goed plan van gemeente en Rijk is, om de belangrijke overstap op QLiners en QLinks beter te regelen.

Tweeslachtig zijn in de ogen van de CP´s de ontwikkelingen in de stad Groningen: Naast zeer goede maatregelen als b.v. de nieuwe HOV-as-west, de busstroken op de  Sontweg, de verbrede Oostersingel en nieuwe P+R-locaties, ontstaan er tegelijk problemen voor bussen rond de nieuwe Primark, worden straten in Helpman versmald, krijgen fietsers voorrang op de kruising met de Eikenlaan, staat de voorrang voor bussen op de busbaan naar Kardinge ter discussie en worden plannen gemaakt om de Diepenring  te versmallen, waar volgens de Binnenstadsvisie in de toekomst de bussen van de Grote Markt naar moeten uitwijken.

De CP´s adviseren het OV-Bureau en de gemeente daarom,  zodanig efficiënte  (infra- en verkeers)-maatregelen te nemen dat de rijtijden in de huidige busdienstregeling ook in de toekomst worden gehandhaafd (en eigenlijk korter zouden moeten worden).

Ook voor een reductie van de CO2-uitstoot in een groeiende stad is goed en beter openbaar vervoer van groot belang.