Reactie herinrichting stationsomgeving Coevorden

Het Consumentenplatform Openbaar Vervoer Drenthe wil graag met u meedenken over de plannen voor de herinrichting van het stationsgebied Coevorden. De plannen die u aan ons hebt voorgelegd, zien er mooi uit, maar toch willen wij uw aandacht voor enkele punten vragen.

Wij zijn erg blij dat de gelijkvloerse overgang naar het perron blijft bestaan. Het is niet alleen de kortste weg naar het perron, maar trappen, liften en tunnels worden door reizigers als obstakels gezien, kosten tijd en zijn niet altijd sociaal veilig.

Van mogelijkheden om fietsen te stallen kun je eigenlijk nooit genoeg hebben. Immers als straks ook de vier treinen per uur in de spits naar Emmen zijn gerealiseerd, zal het aantal reizigers op dit traject toenemen. En als reizigers gemakkelijk een plekje voor hun fiets vinden zullen ze sneller voor de fiets kiezen als middel om naar het station te komen.

Geleidelijnen zijn vaak een ondergeschoven kindje, toch zijn ze voor mensen met een visuele beperking van levensbelang. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ze niet onderbroken moeten worden door boompjes, prullenbakken, afvoerputjes (Emmen Zuid) en dat ze voldoende ver door getrokken moeten worden (Assen). Ervaringen uit zowel Drenthe als den lande laten ons zien dat het hier nog vaak mis gaat.

Laat Handhaving en Toezicht er op toezien dat K&R plekken ook inderdaad worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Idem dat er geen hangplekken ontstaan.

Als wij de tekeningen goed lezen, wordt er prioriteit gegeven aan reizigers die lopend, fietsend of per bus, taxi van en naar het station komen. Dat wordt door ons positief beoordeeld.

Omdat Coevorden een relatief klein station is, zullen de voorzieningen niet zo uitgebreid kunnen zijn als wij ze graag zouden zien. Toch hopen we dat in de nieuwe situatie er een ondernemer komt die behalve voor zijn onderneming, ook zorg zou kunnen dragen voor een openbaar toilet (toegankelijk en met babyverschoonplek) en voor de voor reizigers zo belangrijke coffee-to-go. Bovendien zorgt een ondernemer in het stationsgebouw voor ‘reuring’ en een paar ogen die toezicht kunnen houden. Iets wat reizigers heel erg belangrijk vinden. Ook zou hier een AED kunnen worden geplaatst.

Op de tekeningen hebben we erg mooie bankjes gezien. Ergens kunnen zitten is voor reizigers erg belangrijk, niet alleen voor de ouderen. Ook belangrijk is het dat reizigers beschut kunnen wachten op de bus, taxi, etc. Abri's met voldoende zitmogelijkheden met zicht op de bussen zijn dan ook onmisbaar.

Logisch dat er behalve een DRIS ook statische informatie over bus en trein aanwezig is, immers als de elektriciteit uitvalt heb je aan de mooiste DRIS niets. Bij voorkeur geïntegreerd in een paneel met een plattegrond van Coevorden, met pijltje:” u staat hier”. Een werkende klok is ook een must. Net als voldoende prullenbakken.

Het huidige station Coevorden is voor reizigers een plek waar ze in of uit de trein stappen om daarna zo snel mogelijk te verdwijnen. Het nieuwe station heeft de potentie in zich een plek te worden waar reizigers graag zullen verblijven. Wij denken graag mee!