Aanbesteding Regiotram


Het OV-Consumentenplatform Groningen is door Regiotram gevraagd om mee te denken over het programma van eisen op hoofdlijnen.

In dit programma van eisen worden topambities of topeisen beschreven. Het OV-Consumentenplatform stelt hiervoor een toptien van ambities op.

De overleggen met Regiotram vinden plaats op:

  • donderdag 21 april
  • donderdag 12 mei
  • donderdag 16 juni