Advies tarieven Arriva trein 2014

Positief advies op tarievenvoorstel Arriva trein 2014

In de vergadering van 15 oktober heeft het OV-consumentenplatform het tarievenvoorstel van Arriva trein behandeld. Het platform heeft een positief advies gegeven op het voorstel. De volgende stap is dat Arriva het tarievenvoorstel aan de Provincie Groningen aanbiedt ter goedkeuring. Als de provincie akkoord gaat dan gaan de nieuwe tarieven per 1 januari 2014 in.