Dienstregeling bus 2013

De OV-Consumentenplatforms van Groningen en Drenthe hebben gezamenlijk advies uitgebracht over de voorstellen van het OV-bureau Groningen Drenthe voor de nieuwe dienstregeling en de tarieven.

Anders dan voorgaande jaren bleek er nu een serieus financieel tekort te zijn, met als gevolg een ombuigingsopgave die consequenties heeft voor de busreiziger. Al in een vroeg stadium zijn de platforms betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Drgl. 2013, wat ons de gelegenheid gaf om gedurende het hele proces mee te denken vanuit het perspectief van de reiziger die afhankelijk is van het openbaar vervoer.

Met ingang van 9 december 2012 zal een substantieel aantal reizigers worden geconfronteerd met wijzigingen in de dienstregeling. Een onprettige situatie. Niemand zit immers te wachten op veranderingen waar hij/zij niet om heeft gevraagd. Er is gezamenlijk,  met en door het OV-bureau en de vervoerder QBuzz gezocht naar slimme oplossingen en er is hard gewerkt aan een dienstregeling, die nog steeds zeer acceptabel is. Zorgvuldigheid heeft in het hele proces voorop gestaan.

Waar hebben wij ons als consumentenorganisaties extra zorgen over gemaakt? Uiteraard over het schrappen van de tariefkorting voor jongeren en ouderen. Er is dringend geadviseerd deze korting niet af te schaffen; inmiddels is er een positief besluit. Daar staat tegenover dat alle andere tarieven wel stijgen. Schrappen van de servicebussen in Delfzijl: dat was te rigoureus, een definitieve oplossing is in zicht. Opheffen van lijn 174 tussen Veendam en Groningen/Zernike: blijft toch bestaan. De wens om lijn 10 Gieten - Assen door de tussengelegen dorpen te laten rijden - gezien het reizigerspotentieel - is daarentegen niet gehonoreerd.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat onze adviezen serieus zijn genomen en hebben meegewogen in het besluit van het bestuur van het OV-bureau.

Tot slot: als straks - in de praktijk - de dienstregeling van kracht is, zullen zich ongetwijfeld zaken voordoen die bijgesteld moeten worden. De reiziger kan rekenen op onze onverdeelde aandacht.