Eerste bijeenkomst Regiotram


Op 21 april vond de eerste van in totaal drie overleggen met Projectbureau Regiotram plaats.

In het eerste overleg heeft projectleider Buikhuizen van Regiotram het proces naar de toekomst toe uiteengezet. Aan het platform is gevraagd tien topambities te formuleren voor de tram. De Werkgroep Rail gaat er mee aan de slag. In het tweede overleg vindt op basis van de ambities een brainstormsessie plaats.

Het definitieve besluit voor het al dan niet aanbesteden van de tram is echter (nog) niet genomen.