Gemeenten ontvangen weinig klachten over toegankelijkheid bushaltes

Het OV-Consumentenplatform heeft alle gemeenten in de provincie Groningen een brief gestuurd met vier vragen, onder andere over de toegankelijkheid van de bushaltes.

Het gaat om de volgende vragen:

  1. Hoe zorgen het OV-bureau, Qbuzz en u als gemeente er voor dat er geen toegankelijke haltes ontstaan waar geen bus meer halteert?
  2. Bent u als gemeente bereid om nieuw aangelegde toegankelijk haltes aan te melden en up-to-date te houden in Haltescan?
  3. Wat doet u als gemeente, eventueel samen met partners, om de overstap naar OV voor Wmo-ers zo goed mogelijk te faciliteren?
  4. Hebt u als gemeente, ongeacht of u aanspreekpunt bent of niet, wel eens klachten ontvangen van bewoners over de toegankelijkheid van het OV?
Op de eerste vraag antwoorden de meeste gemeenten dat er overleg plaatsvindt met OV-bureau en Qbuzz over welke haltes wel en niet toegankelijk kunnen worden gemaakt. Twee gemeenten betreuren het dat er haltes toegankelijk zijn gemaakt terwijl er nu geen bus meer komt. Op de tweede vraag antwoorden de gemeenten dat zij bereid zijn om digitaal bij te houden welke haltes toegankelijk zijn gemaakt. De vraag is wel in hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt en hoe actueel en betrouwbaar de informatie is.

Het antwoord op de derde vraag verschilt per gemeente. Een aantal gemeenten vindt het toegankelijk maken van haltes voldoende om de overstap van Wmo-vervoer (Regiotaxi) naar het OV te stimuleren. Een paar gemeenten geven aan Wmo-consulenten een training over het OV te geven, zodat er bij het indiceren van mensen die een Wmo-vervoerpas willen aanvragen rekening kan worden gehouden met de reismogelijkheden per OV. Het idee is dat een deel van de (potentiele) Wmo-ers met het OV kan reizen. Ook zijn er gemeenten met OV-ambassadeurs. Dit zijn vrijwilligers die mensen begeleiden bij het reizen met het OV. Na begeleiding zouden mensen zelfstandig moeten kunnen reizen. Tenslotte kijkt een aantal gemeenten ook naar innovatieve vervoeroplossingen.

De meeste gemeenten ontvangen geen klachten over de toegankelijkheid van het OV. Wel zijn er nog een aantal treinstations die op dit moment onvoldoende toegankelijk zijn.

Tot op heden hebben 17 van de 23 Groningse gemeenten gereageerd op de brief die eind oktober 2012 is verstuurd. Ondanks een herinnering aan het begin van 2013 is het deze 6 gemeenten niet gelukt om de brief te beantwoorden.