In gesprek met wethouder Dekker

Op vrijdag 5 oktober zijn de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris afgevaardigd naar de jaarlijkse afspraak met wethouder Dekker van de gemeente Groningen.

De wethouder had een andere rol dan voorgaande jaren, aangezien de wethouder demissionair is na haar aftreden en in afwachting is van een opvolger.

Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen, zoals de regiotram, het stationsgebied van Groningen, de Zuidelijke Ringweg en de bezuinigingen op het busvervoer. In het gesprek bleek dat veel projecten verbonden zijn met de regiotram. Bij het ontwerp van het nieuwe stationsgebied is rekening gehouden met de tram, zowel qua spoorgebruik als verplaatsing van het busstation. Ook zou de tram capaciteit bieden voor reizigers op het moment dat de schop de grond in gaat bij de Zuidelijke Ringweg. Daarnaast zijn er nu problemen met het vervoeren van studenten van het centraal station naar Zernike. De tram zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Kortom: mocht de Regiotram niet doorgaan, dan ligt er voor de stad Groningen nog een grote opgave om de stad bereikbaar te houden en de vervoersstromen binnen de stad te regelen.