Landelijk voorzittersoverleg ROCOVs


Dinsdag 4 oktober zijn de voorzitters van alle landelijke OV-Consumentenplatforms (ROCOVs) bij elkaar gekomen om te spreken over het rapport van de Commissie Meijdam.

Een van de belangrijkste punten is de vraag of de ROCOVs zitting willen nemen in de adviesraad van een al dan niet op te richten OV-autoriteit. Deze vraag is positief beantwoord, waarna een brief is geschreven aan minister Schultz van Hagen (Infrastructuur & Milieu). Ook staat in de brief dat de ROCOVs de adviezen in het rapport van de Commissie Meijdam steunen, met als belangrijke aanbeveling dat het gehele adviespakket van Meijdam moet worden overgenomen.

Daarnaast gaan de landelijke ROCOVs nadenken over een gezamenlijke visie op de ontwikkelingen in het OV in Nederland.