Nieuwe leden voor platform


Het OV-Consumentenplatform Groningen presenteert twee nieuwe leden.

Het gaat om een vertegenwoordiger van de Fietsersbond Groningen en een vertegenwoordiger van de Groninger Studenten Bond. Beide zijn regelmatige OV-gebruikers. Het platform is er dan ook van overtuigd dat zij met hun achterban en beschikbare kennis en kunde een waardevolle bijdrage kunnen leveren.