OV-Consumentenplatform wil bus op Grote Markt behouden

Het Openbaar Vervoer Consumentenplatform Groningen is verontrust over de plannen om de bus te laten verdwijnen van de Grote Markt. Dit heeft het platform laten weten aan het college van de gemeente Groningen in reactie op het document “Bestemming Binnenstad”. Het platform is van mening dat de haltes bij de Grote Markt van groot belang zijn voor  de bereikbaarheid van de binnenstad van Groningen. In de praktijk blijkt dat reizigers waarde hechten aan een rechtstreekse verbinding met  het centrum van de binnenstad, zo dicht mogelijk bij veel gebruikte bestemmingen. Het platform vindt de Diepenring geen geschikte route voor de bussen. De haltes zouden te ver van de winkels komen en de Diepenring kan niet veel verkeer verwerken.

De complete inspraakreactie van het OV Consumentenplatform is hiernaast te downloaden. Enkele citaten uit de brief:

“Er verdwijnen veel buslijnen en -haltes uit de binnenstad. Daardoor wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer van de binnenstad minder. Los van bereikbaarheid in loopafstand en –tijd neemt de psychologische afstand toe. Het gevoel dat je als OV-reiziger een directe verbinding hebt met de “binnenstad van Noord-Nederland” speelt een belangrijke rol bij de keuze voor het gebruik van de bus. Wij vragen ons daarom af of dit niet tot minder gebruik van het OV zal leiden.

“In het bijzonder voor mensen die slecht ter been of visueel beperkt zijn, verwachten wij problemen. U heeft daar in het plan geen goede oplossing voor. Wmo-vervoer is voor deze doelgroepen maar deels van toepassing. Ook komen veel bezoekers van de binnenstad uit andere gemeenten, waar Wmo-vervoer naar de binnenstad van Groningen niet wordt vergoed. Taxivervoer is voor velen binnen deze doelgroepen niet betaalbaar.

“Onze inschatting is dat de nieuwe buslijnen via de Diepenring tot langere reistijden en daarmee stijgende exploitatiekosten zullen leiden. De Diepenring is relatief smal en druk en zal naar verwachting tot een lage rijsnelheid leiden.”

“Voor automobilisten zullen enkele parkeergarages beschikbaar zijn die dichter in de binnenstad zijn gesitueerd dan de bushaltes. Psychologisch kan het daardoor aantrekkelijker gevonden worden om per auto naar de binnenstad te reizen dan per bus.”

“In het plan worden geen alternatieven genoemd. Zijn deze niet onderzocht? Is ook een tunnel of verlaagde busbaan bij de Grote Markt overwogen?  Is overwogen om minder buslijnen via de Grote Markt te laten lopen (in plaats van geen buslijnen)?”