Platform adviseert over station Winsum


Gemeente Winsum en ontwerpbureau Grontmij hebben het voorlopige ontwerp van busstation Winsum ter advisering voorgelegd aan het OV-Consumentenplatform Groningen.

Het platform heeft het volgende geadviseerd:

  • De APV kan eventueel aangepast worden voor de handhaving inzake weesfietsen.
  • De huidige situatie van de spoortunnel is niet acceptabel. Aan beide zijden staat voor de fietstunnel een bord “gevaarlijke tunnel”. Voor rolstoelgebruikers is de helling van de naastgelegen voetgangerstunnel te steil en dus ook onacceptabel. De gemeente zou het liefst een gelijkvloerse oversteek van het spoor maken (met slagbomen), maar ProRail staat dat niet toe. Provincie Groningen kan hier in de rol van opdrachtgever een bijdrage aan leveren. Een afschrift van dit advies gaat uit naar de provincie.
  • Wij adviseren een toiletvoorziening (ook geschikt voor rolstoelers) te installeren op het busstation.
  • Sociale veiligheid: het verdient aanbeveling attent te zijn bij de aanleg van verlichting op donkere, minder veilige plekken. Een alarmzuil zou niet misstaan op het station.
  • Wij adviseren voldoende abri’s te plaatsen op het busstation, die erin voorzien dat er zitplaatsen zijn en voldoende beschutting tegen regen en wind.
  • Wij bevelen aan een oplaadpunt voor elektrische auto’s aan te leggen.
Voor een nader advies – op een moment dat de aanleg van het busstation nog niet is afgerond – zijn leden van het OV-Consumentenplatform Groningen bereid om de situatie nogmaals in ogenschouw te nemen.