Platform onderneemt actie tegen dubbel opstaptarief


Het OV-Consumentenplatform Groningen heeft grote moeite met een aantal ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zoals het dubbele opstaptarief wanneer met twee verschillende vervoerders wordt gereisd en de aparte kortingskaarten van Arriva en NS.

In het verleden hebben de OV-Consumentenplatforms Friesland en Groningen ingestemd met de kortingkaart van Arriva, omdat daar een reizigersbelang mee werd gediend: reizigers die (vrijwel) alleen maar reizen in Friesland en Groningen hebben geen belang bij de voordeelurenkaart van NS en zijn goed bediend met de kortingkaart van Arriva.

Inmiddels hebben zich met de komst van de OV-chipkaart ontwikkelingen voorgedaan, die haaks staan ten opzichte van de genoemde situatie en waarmee het belang van de reiziger niet gediend is. De rekening die wordt gepresenteerd komt op het bordje van de reiziger. Als ná negen uur met korting wordt gereisd met de OV-chipkaart in de treinen van NS èn Arriva, dan wordt de reiziger geconfronteerd met:
  • dubbel opstaptarief;
  • de aanschaf van een tweede kortingskaart.
Daarbij moet worden bedacht dat veel noordelijke reizigers slechts een korte afstand afleggen van hun woonplaats naar Leeuwarden of Groningen, om daarna verder te reizen met NS. Dat betekent betrekkelijk hoge kosten voor een “snerteindje”. Omgekeerd worden reizigers (met OV-chipkaart) naar het noorden geconfronteerd met vol tarief, omdat hun NS voordeelurenkaart niet geldig is op de Arriva-trein. Het argument dat dit slechts incidenteel is gaat niet op: het is wederom de reiziger die de rekening betaalt.

Bij de invoering van de OV-chipkaart is reizigersgemak als sterk argument neergezet. En dat is ten dele ook waar: opladen kan bijvoorbeeld automatisch en de volgende dag kan vanachter de computer gecontroleerd worden of de juiste reiskosten zijn afgeboekt. Als dat technisch mogelijk is dan kunnen wij – als consumentenorganisaties – ons niet voorstellen dat NS en Arriva technisch niet in staat zijn om via het OV-chipkaartsysteem met elkaar af te rekenen. De praktijk leert inmiddels dat het wisselen van vervoerder en daarmee het extra in- en uitchecken, alsmede de hierboven genoemde problematiek van het reizen tijdens de voordeeluren, aan reizigers vrijwel niet valt uit te leggen. Neutrale uitleg aan de individuele reiziger en/of groepen reizigers leidt tot onbegrip en vaak ook tot woede.

Het openbaar vervoer is van groot maatschappelijk belang en wij verzoeken de provincies Fryslân en Groningen, die verantwoordelijk zijn voor dit maatschappelijk belang, zodanige maatregelen te nemen dat de reiziger van en naar onze noordelijke provincies financieel en praktisch wordt beschermd tegen onnodig gecompliceerde situaties.

Deze brief is een gezamenlijk initiatief van ROCOV Friesland en het OV-Consumentenplatform Groningen. Daarmee willen wij onze zorg benadrukken en de provinciale besturen oproepen om te komen tot een oplossing die voor de reiziger het beloofde reizigersgemak garandeert.