Platform stemt in met voortgangsrapportage toegankelijkheid


In de voortgangsrapportage staat een evaluatie van de huidige toegankelijkheid en staan acties geformuleerd die in 2011 worden uitgevoerd.

Qbuzz heeft de evaluatie en de acties in samenspraak met het OV-bureau en Zorgbelang opgezet. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de toegankelijkheid van reisinformatie uitingen, bushalte infrastructuur, materieel en de houding en het gedrag van de chauffeurs. Het OV-Consumentenplatform heeft positief gereageerd op de te ondernemen acties.