Presentatie Groningen Bereikbaar

De leden van het platform zijn door de directeur van Groningen Bereikbaar bijgepraat over de bereikbaarheidsontwikkelingen in Groningen.

Onder het motto Groningen Bereikbaar gaan de gemeente en de provincie Groningen, ProRail, Rijkswaterstaat en Groninger werkgevers samenwerken in één bereikbaarheidsorganisatie.

Alle verkeer en vervoeractiviteiten hebben tot doel de bereikbaarheid van de stad Groningen de komende jaren te verbeteren. De werkzaamheden zijn echter zo omvangrijk dat ze tijdelijk nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bereikbaarheid van de stad. Daarom is in het najaar van 2011 begonnen met een onderzoek naar de vorming van een gezamenlijk aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek. Dit heeft onder andere geresulteerd in het opstarten van Groningen Bereikbaar als aparte organisatie. In de loop van dit jaar wordt naar buiten getreden over de activiteiten van Groningen Bereikbaar. Het OV-Consumentenplatform kreeg via de presentatie alvast een eerste indruk.