Schouw P+R Hoogkerk

Het OV-Consumentenplatform heeft samen met medewerkers van de gemeente Groningen een schouw gehouden op P+R Hoogkerk.

Allereerst is geconstateerd dat er ten opzichte van de voorgaande schouw het een en ander is verbeterd. Zo is bijvoorbeeld de verharding gereed en zijn geleidelijnen aangebracht. Daarnaast zijn er nogĀ een aantal punten die aandacht behoeven:

  1. De huidige fietsenstalling uitbreiden met meer stallingsplaatsen, een ander type stalling met aanbindmogelijkheid voor de fiets, overkapping en fietskluizen
  2. De wens om een informatiepaal met informatieknop en sos-knop te plaatsen
  3. Vraag is of er op dit moment toezicht / bewaking op het P+R terrein aanwezig is
  4. Verbetering van de zichtbaarheid van de halteletter (A/B/..) bovenop de haltepaal. Momenteel is deze gedrukt of bestickerd in de ronding van de paal en zijn de letters zichtbaar vanaf twee zijden van de halte (dwars op de rijrichting). Suggesties: plaatsen van een vierkant met aan alle vier de zijden de letter weergegeven, extra letters plaatsen in de lengterichting en/of aanbrengen van een halteletter op het dynamische display.