Verzet tegen afschaffen 65+ korting

Het OV-Consumentenplatform Groningen gaat niet akkoord met het voorstel om de 65+ korting af te schaffen.

Het OV-bureau geeft aan dat de groep 65+ niet verschilt van de groep 55+ en 45+ en daarom niet meer of minder recht heeft op korting. Volgens de leden van het platform bestaat er veel armoede onder de groep 65+ en zijn ouderen in hun mobiliteit veel afhankelijker van het OV dan andere groepen. Het platform adviseert het OV-bureau daarom de 65+ korting niet af te schaffen.