Voorstel voor verbetering haltevertrekstaten

In een gezamenlijke sessie met Arriva Trein heeft het platform enkele aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de haltevertrekstaten verder te verbeteren.

De verbetervoorstellen hebben betrekking op de onderkant van de haltevertrekstaten (te veel tekst), in plaats van voetnoten de eindbestemming op te nemen achter de vertrektijden en de routestrip te verduidelijken. Arriva Trein heeft aangegeven met de voorstellen aan de slag te gaan.