Organisatie OV-Consumentenplatform Drenthe


Deelnemende organisaties

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het OV-Consumentenplatform Drenthe:

  • Rover
  • Stichting Bonden van Ouderen Drenthe
  • BOKD - voor Drentse dorpen en dorpshuizen
  • Onafhankelijke leden

Voor elke vergadering nodigt het OV-Consumentenplatform Drenthe de volgende organisaties uit:

  • OV-Bureau Groningen Drenthe
  • Qbuzz
  • Arriva

De platformleden

De volgende leden maken onderdeel uit van het platform:

Naam

Organisatie - functie

leden OV Consumentenplatform Drenthe

Willy-Anne van Stiphout

BOKD

Will Gerbers

Vereniging ROVER

Willemien Dirks

Onafhankelijk lid - voorzitter

Kina Mekkes-de Jonge

Onafhankelijk lid

Oetske de Rijk

Onafhankelijk lid

Renee Lagro

Onafhankelijk lid

Berend  Janssen,
Klaas Neutel

SBO Drenthe

Jan Meursing

Toegankelijk Gieten werkgroep

Frederique Brouwer Secretaris