Organisatie OV-Consumentenplatform Drenthe


Deelnemende organisaties

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het OV-Consumentenplatform Drenthe:

  • ROVER
  • Stichting Bonden van Ouderen Drenthe
  • BOKD - voor Drentse dorpen en dorpshuizen
  • onafhankelijke leden

Voor elke vergadering nodigt het OV-Consumentenplatform Drenthe de volgende organisaties uit:

  • OV-Bureau Groningen Drenthe
  • Qbuzz
  • Arriva

De platformleden

De volgende leden maken onderdeel uit van het platform:

Naam

Organisatie - functie

ledenĀ OV Consumentenplatform Drenthe

Willy-Anne van Stiphout

BOKD

Will Gerbers

ROVER, vicevoorzitter

Willemien Dirks

onafhankelijk lid, voorzitter

Kina Mekkes-de Jonge

onafhankelijk lid

Oetske de Rijk

onafhankelijk lid

Renee Lagro

onafhankelijk lid

Klaas Neutel

SBO Drenthe

Jan Meursing

Toegankelijk Gieten werkgroep

Frederique Brouwer secretaris