Advies inframaatregelen buslijn 21 Assen-Emmen


Een jaar geleden richtten wij ons tot uw provinciebestuur met het verzoek buslijn 21 te promoveren tot een ‘basislijn’ in het provinciale OV-netwerk. Wij hebben inmiddels begrepen dat dit verzoek door u niet is ingewilligd in het kader van de Omgevingsvisie die binnenkort wordt vastgesteld. Dat betreuren wij, maar -en daarom schrijven wij u nu alsnog- ‘whats in a name’….. Het gaat ons om het behoud van de huidige OV-kwaliteit op de route door de dorpen aan de N376 en de zo mogelijk de verbetering daarvan. Of lijn 21 op termijn alsnog de status kan krijgen van ‘basislijn’ vinden wij belangrijk, maar op dit moment zijn we ongerust over het effect van infrastructurele maatregelen van wegbeheerders die lijn 21 kunnen vertragen, waardoor aansluitingen in Emmen en Assen structureel verloren kunnen gaan, en - in tegenstelling tot wat we graag zien- een neergaande spiraal van slechtere kwaliteit en minder reizigers in gang kan worden gezet.

Lees het volledige advies (pdf, 125 kB)