Overleg NS Noordoost


Op 29 september hebben ROCOV Fryslan, ROCOV West-Overijssel, de OV-Consumentenplatforms Groningen en Drenthe met NS Noordoost en ProRail overlegd over de toekomstige ontwikkelingen voor de noordelijke NS lijnen.

NS en ProRail hebben een presentatie gehouden over de bouw van station Zwolle en de buitendienststelling van station Zwolle in 2012. Daarnaast is ingegaan op de mogelijke dienstregeling in 2012 en het aantal treinen vanuit Zwolle naar Groningen en Leeuwarden.